Изберете страница

Описание

Пневматични спецификации:

 • Подаване на газ: 280~600 kPa
 • O2: 0~1 л/мин.; 1~10 л/мин.
 • N2O: 0~1 л/мин.; 1~10 л/мин.
 • Въздух: 0~1 л/мин.; 1~12 л/мин.
 • Допълнителен O2: 1~12 л/мин.
 • Опционални ACGO и AGSS

Breathing System – спецификации:

 • Оперционни режими: Затворена, Полу-затворена, Полу-отворана
 • Единичен СО2 контейнер 1,5L
 • ALP обхват: спонтанно дишане (SP) -70 cmH2O
 • Материал: автоклавируем (с изключение на O2 клетката и pressure-gauge)
 • Опционален СО2 байпас

Спецификации на вентилатора:

 • Driven-режими: pneumatically driven, electronically controlled
 • Тип пациенти: възрастни, деца
 • Вентилационни режими: IPPV, PCV, SIMV-VC, PS/CPAP, Manual; опционални: SIMV-PC, PCV-VG
 • Тидален обем (TV): 20~1500 мл
 • Честота: 2~100 bpm
 • I:E: 4:1~1:8
 • P(inspired): 5~70 cmH2O
 • P(support): 3~50 cmH2O
 • PEEP: OFF, 0~30 cmH2O
 • Tslope: 0~2 секунди
 • Инспираторна пауза:   OFF, 5%~60%Ti
 • Trigger: 1~15 л/мин.

Вентилаторен мониторинг и аларми

 • Налягане: PAW, PPEAK, PPLAT, PMEAN, PEEP
 • Обем: MV, Vt, Freq
 • Газ: FiO2
 • Опционални: СО2, AG, MAC
 • Графично извеждане: P-t, F-t, V-t криви; P-V, P-T, P-F loops
 • Аудио-визуални аларми: високо/ ниско въздушно налягане; продължително въздушно налягане, висок/ нисък минутен обем; висок/нисък FiO2; висока честота; проблем с подаването на кислород, проблем със захранването, апнея
 • Alarm-Silence: ≤120 секунди

Изпарител (в зависимост от конфигурацията):

 • Поддържа 2 изпарителя
 • Агенти: Enf. Iso. Hal
 • Инсталационен режим: Selectatec® with interlock
 • Тип-напълване:   Pour-fill, Key-fill, Quik-fil®

Основно захранване: АС 100~240V, 50/60 Hz

Батерия DC 24V, мин.120 мин.

Размери (H×W×D):1300×800×630 мм (с YOKE)

Тегло: 100 кг /базов юнит/

  Изпрати запитване
  [recaptcha]