Изберете страница

Двуканална транскраниална доплерова система CBS-USB Модул

Описание

Стандартна конфигурация:
1. 2 MHz  транскраниална сонда: 2 бр
2. 4 MHz сонда
3. 8 MHz сонда
4. Intracranial, Extractanial
5. Два канала, Multi-gates работни режими
     (Single Channel Two Spectrums; Single Channel Four
      Spectrums; Single Channel Eight Spectrums)
6. Детекция на емболия
7. Calculate Peak, MEAN, Dias, PI, RI, S/D, SBI, STI, HR

Стандартни аксесоари:
1. CBS-USB probe bracket
2. Заземяващи кабели
3. Предпазители
4. Захранващ кабел (EUR-стандарт)
5. Захранващ кабел (USA-стандарт)
6. USB-кабел
7. CBS-USB Module-софтуер CD (без М-режим)
8. Аудио кабел (dual channel)

    Изпрати запитване
    [recaptcha]