Изберете страница

ЕЕГ/ERP/PSG Системи (Полисомнонграф) – 24, 36, 48, 60 канала

Описание

Характеристики:

1. Усилвател Тип D със стандартна конфигурация
2. Фибро-оптична или Wi-Fi трансмисия
4. Точност: 24 bit
5. Функция: тест на импеданса, функция автоматична калибрация
6. Акустично-визуален стимулатор за ERP изследване
7. 12 lead PSG параметри за  изследване на съня

Стандартна конфигурация:

  • Усилвател
  • Контролер
  • Флаш-лампа
  • Мобилна стойка
  • Електроди
  • Акустично-визуален стимулатор
  • Токов стимулатор
  • PSG аксесоари
  • Софтуер (EEG+ERP+PSG)
Изпрати запитване