Изберете страница

Комбиниран електрокоагулатор/радионож SURTRON FLASH 160 HF

Описание

Характеристики:

– Рязане (CUT)
– Рязане с коагулация BLEND (максимална изходна мощност): 150W-500Ω
– Рязане с коагулация BLEND1 (максимална изходна мощност): 100W-500Ω
– Разрез с намалено генериране на струпеи ENHANCED (максимална изходна мощност): 100W-500Ω
– Повърхностна коагулация FORCED COAG (максимална изходна мощност): 100W-500Ω
– Дълбочинна коагулация при липса на некрози SOFT COAG (максимална изходна мощност): 80W-100Ω
– Биполярна коагулация BIPOLAR (максимална изходна мощност): 60W-50Ω
– Биполярна аблация BIPOLAR ABLATION (максимална изходна мощност): 60W-100Ω
– Работна честота 1: 600 kHz
– Работна честота 2: 4,0 MHz
– RF време на пулсовата емисия 10ms – 30 sec
– RF пулсов интервал 1-9
– Пациентен кръг: F
– Размери и тегло: 370 х 319 х 144 см; 6 кг

    Изпрати запитване
    [recaptcha]