Изберете страница

Портативен спирометър със софтуер Datospir Micro С

Описание

Характеристики:
1. Обхват на изследване: поток 0 – ±16 л/сек, обем 0 – 10 л
2. Изследвани параметри: FVC, FEV.5, FEV1, FEV3, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV1/VC, PEF, MEF75%, MEF50%, MEF25%, FEF25-75%, FEF75-85%, FET25-75%, FET100, MEF50/MIF50, FEV1/FEV.5, FEV1/PEF, FIV1, FIV1/FIVC, FEV1/FIV1, MIF50%, FIVC, PIF, MTT, PEF/PIF, Vext, MVVInd, FEV6, FEV1/FEV6, EPOC Risk, Lung AGE, VC, TV, ERV, IRV, IC, Ti, Te, Tt, Ti/Tt, MVV,  Br./min
3. Точност (поток-обем): 5% или 200 мл/сек – 3% или 50 мл
4. Размери: 153,5 x 80 x 52 мм
5. Тегло: 250 гр

Стандартна конфигурация:
1. Трансдюсер TURBINE
2. USB PC Connection Link
3. PC-RS232 Connection Link
4. Бронходилатация
5. Софтуер за спирометър W20 Demo
6. Бърза референция
7. База данни: 1000 теста
8. USB външна принтер-връзка
9. Диагностична firmware опция
10. Софтуер за спирометър W20 (пълна версия)

    Изпрати запитване
    [recaptcha]