Изберете страница

Система за стрес-тест тип Cardio Expert (ергометрична)

Описание

Характеристики: 

Компютърна програма за работа на електрокардиографа с велоергометъра, окомплектована със специализирани кабели за връзка на ЕКГ и велоергометъра с компютъра и пациентен кабел за ЕКГ под товар, със следните възможности:

1. Безжичен (Bluetooth) ЕКГ рекордер, позволяващ свободно движение на пациента в рамките на помещението
2. Мониториране в 12 канала, едновременно показвани на екрана
3. Изчисление и показване на 12 усреднени QRS комплекса в реално време
4. Показване на едно увеличено QRS отвеждане в реално време с изчислени параметри на комплекса: ST, QT, QTc, QRS, P, PQ и аплитуди на P, QRS, ST, T
5. Увеличеният QRS комплекс е суперпозициониран върху QRS комплекса от ЕКГ в покой
6. Филтриране на изоелектричната линия, смущенията от електропреносната мрежа и миографски смущения
7. Изчисление на HR и двойно произведение в реално време
8. Показване в реално време на тренд на HR, приложено натоварване, кръвно налягане и ST сегмент
9. Възможност за избор на точка J:  J+50, J+60, J+70 или J+80

10. Съставяне, запаметяване и разпечатване на трендове за HR, BP и ST-нива за всички отвеждания
11. Пълно запаметяване на ЕКГ кривите по време на теста
12. Автоматично управление на велоергометъра или пътеката от системата, съставяне на потребителски протоколи за натоварване
13. Автоматично съставяне на протокола за разпечатка включващ: заключение, трендове, протоколни ЕКГ криви, както и селектирани ЕКГ криви от оф-лайн прегледа на изследването

Окомплектовка:
1. Електрокардиограф
2. Софтуер за стрес-тест изследвания
3. Пациентен ЕКГ кабел за стрес-тест
4. Пакет лепящи електроди: 50 бр

ОПЦИЯ: Велоергометър Е3

 • Индукционна натоварваща система от 25 до 400W (стъпка 5 W)
 • Маховик 8 кг
 • Програмиране на натоварването посредством компютьр
 • Свьрзване с персонален компютьр – USB порт
 • LCD дисплей, с измерване на времето и оборотите в минута
 • Възможност за регулиране на седалката във вертикална и хоризонтална посоки
 • Захранване чрез адаптор
 • Максимално тегло на трениращия – 150 кг
 • Размери: 115 х 54 х 125 см, тегло на уреда – 48 кг

  Изпрати запитване
  [recaptcha]