Изберете страница

Спирометър Spirobank ІІ Advanced

Описание

с едногодишен софтуер-абонамент (SWR абонамент)

Спирометрия

 • Обхват на потока: ± 16 л/сек.
 • Точност на обема: ± 2,5% или 50 mL
 • Точност на потока: ± 5% или 200 mL
 • Тестове: FVC, VC, IVC, MVV, PRE-POST
 • Измервани параметри:

Spirometry: FVC, VC, IVC, MVV, PRE- POST Bronchodilator comparison

Spirometry: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, DTPEF, FEV 0.5, FEV0.5/FVC%, FEV0.75, FEV0.75/FVC%, FEV2, FEV2/FVC%, FEV3, FEV3/FVC%, FEV6, FEV1/FEV6%, PEF, FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FEF75-85%, FET, Vext, ELA, EVOL, FIVC, FIV1, PIF, FIV1/FIVC%, FIF25%, FIF50%, FIF75%, R50, PIF, IRV, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, TV, VE, RR, ti, te, ti/t-tot, TV/ti, MVV

 • Капацитет на паметта: до 10000 теста

 

Оксиметрия (ОПЦИЯ)

Измервани параметри:

Oximetry: Spot test (SpO2, BPM).

Oximetry: SpO2% (min, max, average), BPM (min, max, average), Test duration, % Bradycardia Duration (<40 BPM), % Tachycardia Duration (>120 BPM), % of Time with SpO2 ≤ 90% (T90%, T89%)

 • SpO2обхват: 0-99%
 • SpO2точност: ± 2% между 70-99 SpO2
 • Пулс-обхват: 18-300 BPM
 • Пулс-точност: ± 2BPM или 2% (wethever is greater)
 • Тест: Spot
 • Капацитет на паметта: до 300 часа оксиметрия

 

  Изпрати запитване
  [recaptcha]